SUMBANGAN SUPPLEMEN TAMBAHAN OLEH PHARMANIAGA

Penyerahan supplemen tambahan kepada murid-murid Tingkatan 5. Disumbangkan oleh Pharmaniaga dan disampaikan oleh Tuan Haji Mazlan. Pihak sekolah merakamkan ucapan terima kasih atas sumbangan yang diberikan.