Aplikasi Atas Talian KPM

Senarai Aplikasi Atas Talian yang perlu digunakan oleh

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) pada setiap masa.

 

1. Sistem Pengurusan Latihan Guru (e-SPLG) : Sepanjang Masa

2. Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) : Mengikut keperluan

3. Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (S.P.P.B.S) : Mengikut keperluan

4. Sistem Pentaksiran Aktiviti Pendidikan Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) : Mengikut keperluan

5. Aplikasi Online e-Profil : Sepanjang Masa

6. Portal Rasmi HRMIS (Akses di rangkaian sekolah) : Sila gunakan Internet Explorer Sahaja

7. Portal Rasmi HRMIS (Akses di rangkaian luar sekolah) : Sila gunakan Internet Explorer Sahaja

8. Sistem Maklumat Guru : Modul e-Prestasi (TERKINI)

9. Sistem Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (e-Prestasi)

10. Aplikasi Pengkalan Data Murid (APDM)

 

Terima Kasih