Falsafah Sekolah

Kesepaduan antara ilmu yang sempurna dan pengetahuan yang luas adalah tunggak dalam usaha membina insan berbudaya ilmu, mampu bersaing, dinamis dan mempunyai visi yang berteraskan semangat juang yang tinggi

Kesepaduan antara ilmu yang sempurna dan pengetahuan yang luas adalah tunggak dalam usaha membina insan berbudaya ilmu, mampu bersaing, dinamis dan mempunyai visi yang berteraskan semangat juang yang tinggi