Moto &  Jenama

“ILMU USAHA JAYA”

“KNOWLEDGE PERSEVERANCE EXCELLENCE”

Moto ini meletakkan kepentingan menimba ilmu pada satu tahap yang sangat tinggi kepada para pelajar Sekolah Seri Puteri dan menegaskan bahawa hanya dengan usaha yang gigih mereka akan memperolehi kejayaan dan kecemerlangan

The motto designates the pursuit of knowledge, a degree of prominence amongst the students and stresses that only by perseverance and hard work, will they achieve success and excellence

Brand SSP 

“Moulding Innovative Leaders of Tomorrow”