Piagam

Bahawasanya kami warga Sekolah Seri Puteri dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami bagi mengiktiraf hak-hak pelanggan untuk :

* Mendapatkan hak pendidikan yang terbaik melalui pengurusan yang cekap, dinamik dan berkesan serta berteraskan kepada peningkatan yang berterusan.

* Mendapatkan maklum balas dan penilaian melalui program-program sekolah yang mantap untuk mencapai :

* Kecemerlangan ilmu

* Kemapanan sahsiah

* Kesarwajagatan kepimpinan

* Kejituan patriotisme